הצהרת הון

אחת למספר שנים נדרש כל עצמאי להגיש הצהרת הון - דוח כולל כל הנכסים וההתחייבויות הקיימים בעסק ובמישור הפרטי, בארץ ובחו"ל.

הצהרת הון הינה כלי אשר בעזרתו רשויות המס מעריכות  את גידול ההון מהצהרה להצהרה.

הערכות לקראת תום שנת מס

 • בחירת בן זוג רשום
   
 • הוצאות מימון בשל רכישת נכסים קבועים
   
 • הוצאות רכב: הוצאות חניה, רישוי כלי רכב, פחת לרכבים, שווי שימוש ברכב
   
 • הוראות מס הכנסה לגבי חיילים סדירים, משוחררים
   
 • החזרי מס
   
 • הטבות במס להפקדות בקופות גמל לקצבה הוראות סעיפים 45א ו47 לפקודה
   
 • הכנסה מזכה-שנתי
   
 • הכנסות בחו"ל ומקדמות על הכנסות חוץ
   
 • הכנסות מהגרלות, פרסום והימורים
   
 • הפסדים
   
 • הפרשות לקרן השתלמות
   
 • הקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
 • השקעה בסרטים
   
 • מדרגות המס ליחד לשנת המס 2014
   
 • מלאי-ספירת מלאי, מלאי מת
   
 • ניירות ערך-רווחים והפסדים מניירות ערך סחירים
   
 • פחת בשל נכסים קבועים
   
 • פטור להכנסות מהשכרת דירות למגורים
   
 • פרישה ורצף קצבה
   
 • קופות גמל וביטוח מנהלים-פרמיה בגין אובדן כושר עבודה
                                   
 • תיאום הוצאות מסוימים א. כיבודים במקום העסק ב.אירוח  ג.מתנות  ד. הוצאות אשל בארץ ובחול לתושב ישראל ה. הוצאות לינה וארוחות בוקר ו. ביגוד ז. הוצאות בשל שיחות טלפון ממקום מגורים ח. הוצאות החזקת טלפון נייד
   
 • תקרת סכומי מענק הפרישה הפטורים ממס
   
 • תרומות

סיום שנת כספים

 
אבוחצירה רבקה יועצת מס מוסמכת אדמית -  ד.נ הגליל המערבי מיקוד 22875, טלפון 04-6359206, פקס 04-6444179, מייל: riki999@netvision.net.il