פתיחת תיק

השלב הראשון הוא פתיחת תיק במע"מ ומס הכנסה, ושינוי הגדרה בביטוח הלאומי.
עם תחילת העבודה כעצמאי, יש לפתוח תיק עוסק במשרדי מע"מ ,בתחילת דרכו קיימים שני סוגי תיק עוסק:

 
1. עוסק פטור, עם עסקאות בשווי עד 99003 בשנה והוא אינו משלם מע"מ על הכנסותיו ואינו יכול לקזז מע"מ
על הוצאות.

2. עוסק מורשה, שעבר את הסכום הנ"ל או בעל עיסוק על פי רשימה סגורה (מקצועות חופשיים) חייב בדיווח
תקופתי על הכנסותיו בקיזוז מע"מ מההוצאות המוכרות.


מס הכנסה - בנוסף יש לפתוח תיק במשרדי מס הכנסה. בפתיחת התיק נדרשת הגדרת תחום העיסוק המדויק
והאם הנך מעסיק עובדים או קבלני משנה.
 
ביטוח לאומי - עליך לשנות את המעמד לעצמאי. יש לבחון את מספר מקורות ההכנסה(עצמאי, שכיר, הכנסות פסיביות) ובהתאם לכך להגדיר נכון את מעמדך.

המדריך לפתיחה וניהול עסק

תחילת עבודה
 
לאחר פתיחת התיקים חשוב לדעת שישנם תחומי עיסוק אשר כל המשלם להם חייב בניכוי מס במקור. לכן מומלץ לפנות למשרדי מס הכנסה למתן אישור פטור מניכוי מס במקור.
 
לכל עסק על פי תחום עיסוקו, קיימות הוראות ניהול ספרים. על בעל העסק מוטלת החובה לוודא אילו הוראות חלות עליו ולהקפיד על ניהול מלא של כל הרשום בהוראות אלו.
כגון: הנפקת חשבונית מס וקבלות, שימוש בקופה רושמת, ניהול ספר הזמנות וחשבונות עסקה.


דיווחים שוטפים
 
מע"מ - גם כאן קיימת הבחנה בין עוסק מורשה לעוסק פטור, עוסק מורשה ידווח לשלטונות המס אחת לחודש/חודשיים על סך עסקאותיו, המע"מ בגין עסקאותיו אלו והמע"מ שניתן לקזז בגין הוצאות מוכרות, ואלו עוסק פטור ידווח פעם בשנה על עסקאותיו בלבד. אם עבר את סך תקרת העסקאות בשנה מסוימת, יסווג כעוסק מורשה ויחולו עליו הדיווחים בהתאם.
 
רישום עוסק מורשה כעוסק פטור - עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב כעוסק מורשה, יוכל העוסק מיוזמתו לשנות את הסטאטוס שלו לעוסק פטור.
 
מס הכנסה - בתחילת כל שנה יידרש תשלום מקדמות מס הכנסה על גבי פנקס דיווח.
הדיווח הינו חודשי/דו חודשי על פי דרישת רשות המיסים.
חישוב המקדמה הינו ע"פ אחוז מסך עסקאותיו ללא מע"מ לתקופת הדיווח.
על בעל העסק מוטלת החובה לערוך חישוב מעת לעת חישוב משוער ע"פ רווחי העסק ולוודא כי אחוז המקדמות הכן משקף את חובת המס.

ביטוח לאומי - בשנה הראשונה נדרש העצמאי לרשום צפי רווחים, בהתאם לכך ישלח פנקס מקדמות, מקדמות חודשיות קבועות מעת לעת יש לערוך חישוב דמי ביטוח ע"פ רווח העסק.


הבסיס לחישוב דמי ביטוח

עצמאי שמלאו לו 18 שנה ולא הגיע לגיל פרישה ישלם:
  • מחלק מהכנסה עד 60% מהשכר הממוצע 2.87% ו3.10% דמי ביטוח בריאות
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד למקסימום ההכנסה החייבת בדמי ביטוח
  • ישלם 12.83% ביטוח לאומי ו-5%   דמי ביטוח בריאות.
  • לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה: מחלק ההכנסה עד 60% מהשכר הממוצע 5944 ש"ח-דמי ביטוח בשיעור מופחת 0.17%
  • מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע-דמי ביטוח בשיעור 0.78% .
  • שיעוריםאלה כוללים תשלום ביטוח לאומי בלבד,מי שמקבל קצבת אזרח ותיק-דמי הביטוח מנוכים מקצבה בסכום של 197 ש"ח.
 
תקרת ההכנסה המרבית  הינה 43370 החל 1.01.2017
 

לשיחת יעוץ מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:

 
אבוחצירה רבקה יועצת מס מוסמכת אדמית -  ד.נ הגליל המערבי מיקוד 22875, טלפון 04-6359206, פקס 04-6444179, מייל: riki999@netvision.net.il